printHeader

Prominence

Meer info over het begrip prominence

De prominence van keyword en gerelateerde woorden is een percentage dat informatie geeft over de positie ervan in de tekst van een specifieke tag.

Als uw keyword uit één woord bestaat:

 • Het keyword staat helemaal vooraan in de tag = 100%.
 • Het keyword staat helemaal achteraan in de tag = 0%.
 • Het keyword staat precies in het midden van de tag = 50%.

Als het keyword vaker voorkomt in de tekst van de tag, bijvoorbeeld in de body, wordt een gemiddelde gemaakt van alle posities:

 • Het keyword staat één keer vooraan en één keer achteraan = 50% [(100% + 0%) / 2].
 • Het keyword staat één keer vooraan en één keer precies in het midden = 75% [(100% + 50%) /2].
 • Het keyword staat één keer vooraan, één keer precies in het midden en één keer achteraan = 50% [100% + 50% + 0%) /3].

Als uw keyword uit twee woorden bestaat:

 • Beide woorden staan helemaal vooraan in de tag = 100% [(100% + 100%) /2].
 • Het ene woord staat helemaal vooraan en het tweede woord helemaal achteraan = 50% [(100% + 0%) / 2].
 • Het ene woord staat helemaal vooraan en het tweede woord precies in het midden = 75% [(100% + 50%) /2].
 • De twee woorden van het keyword staan een keer samen helemaal vooraan, een woord van het keyword precies in het midden en het andere woord helemaal achteraan = 62% [(100% + 100% + 50% + 0%) /4].

Hetzelfde principe geldt voor keywords die uit meer dan twee woorden bestaan.

Gerelateerde woorden:

 • Eén gerelateerd woord uit de lijst staat helemaal vooraan = 100%.
 • Een gerelateerd woord uit de lijst staat helemaal vooraan en een ander helemaal achteraan = 50% [(100% + 0%) /2].
 • Een gerelateerd woord staat helemaal vooraan en een ander precies in het midden = 75% [(100% + 50%) /2].
 • Een gerelateerd woord staat helemaal vooraan, een ander precies in het midden en nog een ander helemaal achteraan = 50% [(100% + 50% + 0%) /3].
 • Een gerelateerd woord staat precies in het midden en een ander helemaal achteraan = 25% [(50% + 0%) /2].

Voor de analyse wordt de keywordprominence van uw landingspagina vergeleken met de gemiddelde keywordprominence van de webpagina’s die hoog in de resultatenlijst van Google staan voor een zoekopdracht met het keyword. Idem voor de gerelateerde-woordenprominence.

Hoe dichter de prominence van keyword en gerelateerde woorden van uw landingspagina de gemiddelde prominence van de goed scorende webpagina’s benadert, hoe beter die in de praktijk zal scoren bij Google.

Als het percentage keywordprominence van uw landingspagina hoger is dan het gemiddelde: probeer, in de mate van het mogelijke, het keyword (of de woorden van het keyword) meer naar voren te brengen in de tekst van de tag.

Als het percentage keywordprominence van uw landingspagina lager is dan het gemiddelde: probeer, in de mate van het mogelijke, het keyword (of de woorden van het keyword) meer naar achteren te brengen in de tekst van de tag.

Als het percentage gerelateerde-woordenprominence van uw landingspagina hoger is dan het gemiddelde: probeer, in de mate van het mogelijke, gerelateerde woorden meer naar voren te brengen in de tekst van de tag.

Als het percentage gerelateerde-woordenprominence van uw landingspagina lager is dan het gemiddelde: probeer, in de mate van het mogelijke, gerelateerde woorden meer naar achteren te brengen in de tekst van de tag.

Voorbeeld:

SEO Page Optimizer - voorbeeld prominence

Tag: body

De keywordprominence van deze webpagina is lager dan die van het gemiddelde van de goed scorende webpagina's voor dat keyword. Dat is op te lossen door het keyword vaker op te nemen in de eerste helft van de tekst en minder vaak in de tweede helft. Uit het percentage blijkt dat het keyword in de goed scorende pagina’s min of meer evenredig voorkomt in de tekst (dicht bij 50%).

De gerelateerde-woordenprominence van de geanalyseerde webpagina komt redelijk goed overeen met die van het ideale gemiddelde. Het verschil is slechts 11%. De prominence kan eventueel nog een beetje verbeterd te worden door wat gerelateerde woorden iets meer naar voren te verplaatsen in de tekst, maar de kans is klein dat dit de score nog veel zal beïnvloeden.